blank

İngiltere’de Gürültü Ölçüm Prosedürü

İngiltere Gürültü Danışmanları Derneği (ANC) tarafından BS 4142:2014+A1:2019 Teknik Kılavuzu Mart 2020 de Uygulama Çalışma Grubu tarafından yayınlandı.  BS 4142:2014+A1:2019, endüstriyel sesin etkilerini, o sesin karakterine ve seviyesine uygun bir şekilde değerlendirmek üzere tasarlanmış, ilk kez 1967 yılında yayınlanan bir standardın en son güncellemesidir.

BS 4142:2014+A1:2019 Teknik Kılavuzu içinde Gürütü Ölçüm Prosedürü bölümü önsözü aşağıdaki gibidir;

“Ölçüm prosedürü saha için ayrılmadan önce planlanmalı ve yapılacak değerlendirme ölçeğine uygun olmalıdır.

BS 4142 4’üncü maddesinin 4 numaralı bendi, saha içinde ölçümden önce hazırlıkta iyi uygulamaların yöntemlerini kapsamaktadır, değerlendirme ve ölçümler ile ilerlerken Bölüm 4’e referans verilmelidir ve aşağıdaki detayları içermelidir:

  • Pozisyon sayısı ve ekipman türü;
  • Ölçüm süresi;
  • MET (meteorolojik) veri kaynağı;
  • Yerel Yönetim irtibat;
  • NSR’lerin (noise-sensitive receptors – gürültüye duyarlı noktalar) ve diğer gürültü üreten tesisin yeri;
  • Potansiyel hata ve belirsizlik kaynakları;
  • Konu tesisinin gerektiğinde faaliyette olmasını ve gerekirse kapatılabilmesini sağlamak;
  • Risk Değerlendirmeleri.

Değerlendirmeler sırasında, ölçümlerin altında yatan amaç akılda tutulmalıdır, örneğin  ekipmanın belirli ses seviyesini ölçmek, ortam ve artık (arka plan) ses düzeylerini ölçmek gibi;

Ölçümlerin planlanması, bunların en aza indirilebilmeleri için potansiyel hata ve belirsizlik kaynaklarını hesaba katıldığı ve bunları kontrol etmek için yerinde uygun önlemler alınmalıdır. Ancak, değerlendirme sürecinin planlama aşaması sadece makul öngörülebilir olayları dikkate alabilir  ve ölçüm yapan hala değişiklik veya beklenmeyen olaylar / koşullar için potansiyel durumun farkında olmalı ve buna göre tepki vermelidir.

Belirsizliğin değerlendirilmesi, değerlendirmenin başından sonuna kadar sürekli bir süreç olmalı ve bu süreç nihai raporda tam olarak belgelenmelidir.

Ölçüm raporunun nasıl yazıldığını göz önünde bulundurun, mümkünse fotoğraflar ve gerekirse video klipler de dahil olmak üzere tüm ses kaynakları ile alanda açık notlar alın. Benzer şekilde, ilgili tüm NSR’leri tanımlayın ve değerlendirin ve her önemli olan ses iletim yollarını düşünün.

Bina servis cihazları veya araç aktivitesi söz konusu olduğunda, yapılacak tipik etkinliklerin gösterim örneklerinin düzenlenmesi ve belirli ses seviyesinin hesaplanabilmesi için normal çalışma süresinin bir zaman günlüğünün sağlanması gerekebilir.

Bölgeye vardığınızda, risk değerlendirmesini göz önünde bulundurun ve dikkate alınması gereken ek tehlikeler olup olmadığını belirleyin. Her durumda, eksper onların ve başkalarının güvenliği için önlem almalıdır. “

Scroll to Top