blank

CIBSE Kılavuzu B4: Bina hizmetleri sistemleri için gürültü ve titreşim kontrolü

Kılavuz B, ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinin pratik tasarımı konusunda rehberlik sağlar. Bu, neyin ilgili iyi uygulama rehberliği oluşturduğu konusunda bir fikir birliğini temsil eder. Bu, 70 yılı aşkın bir süredir, Kılavuzun her baskısı için Karar Grupları ile teknolojinin ve önceliklerin evrimini yansıtacak şekilde içeriği genişletip geliştirmiştir.

Kılavuz B’nin 2005’teki son baskısından bu yana, Binaların Avrupa Enerji Performansı Direktifi uygulamaya konmuştur. Bu, ulusal bina enerji yönetmeliklerinin, bina kabuğunun ve bina hizmetleri sistemlerinin etkisini entegre eden ve halihazırda iyi bir tasarım uygulaması olarak kabul edilen şeyi resmileştiren hesaplamalara dayanmasını gerektirir. Buna ek olarak, gönüllü enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik göstergelerinin kullanımı artmıştır.

Kılavuz B, ısıtma, havalandırma ve klima hizmetleri sağlayan sistemlerle ilgilenir ve ayrı olarak yayınlanan birkaç bölüme ayrılır. Genellikle temel başvuru için gerekli olacaktır ve bir hizmete dayalı verilen mühendislik kararları genellikle başka sistemlerin hizmetlerini de etkileyecektir.

 CIBSE Kılavuzu B Bölüm 4, bina hizmetleri mühendisleri ve bina hizmetleri tipleri, tahmin, değerlendirme ve bina hizmetleri gürültü ve titreşim kontrolü tasarımında yer alan diğerleri için rehberlik sağlar, böylece tasarımcılar kabul edilebilir gürültü limitlerini karşılayacak sistemleri üretebilir. Gürültü azaltma prosedürleri, tasarım aşamasında retrospektif olarak uygulandığında her zaman çok daha etkili ve ekonomiktir. Bu nedenle, özellikle gürültüye duyarlı durumlarda bir akustik uzmanının tavsiyelerini ve projesini içeren, tasarım sürecinin erken bir aşamasında gürültü sorununun dikkate alınması önemlidir.

blank

Şekil 4.1 Bir HVAC sistemindeki ses enerjisinin akışı

Gürültü seviyesi tahmin süreci, her aşamada sağlanan ses zayıflaması ve ek akış ile üretilen gürültü dikkate alınarak, sistemin her bileşeni aracılığıyla tesis odasında fan ses enerjisi akışını izlemeyi içerir. İşlemin son aşamasında ızgara veya difüzör ile havalandırmalı odaya giren toplam ses gücü, akışın işgal ettiği pozisyonda ses basıncı seviyesine dönüştürülür. Bu süreç Şekil 4.1’de şematik olarak belirtilmiş ve bir binadaki ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemi ile ses enerjisi akışını gösteren daha temsili bir diyagram aşağıda Şekil 4.3’te gösterilmiştir ve CIBSE Kılavuz B bölüm 4.2’de daha ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

blank

Şekil 4.2 Farklı mekanik ekipman türlerinin genellikle ses spektrumlarını kontrol ettiği frekanslar (ASHRAE El Kitabından alınmıştır: İklimlendirme Uygulamaları (2011) ASHRAE’nin izniyle)

Farklı mekanik ekipman türleri farklı frekans aralıkları üzerinde gürültü üretir. Bu, ekipman tarafından üretilme olasılığı en yüksek frekansları gösteren ve dinleyicilerin sesleri tarif edebileceği tipik bir öznel terminoloji sağlayan Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Şekil 4.2 merkezi tesisin (fanlar ve pompalar) yaklaşık 500 Hz’e kadar gürültüye neden olma olasılığının yüksek olduğunu, en düşük frekansların ise arızalı kurulum sonucu olduğunu gösterir. VAV üniteleri yaklaşık 125-3000 Hz gürültüye yol açar, fan destekli üniteler bu aralığın alt ucundan sorumludur. Chiller’lar 250-1000 Hz aralığında gürültüye yol açarken, daha yüksek frekanslar difüzör gürültüsünden kaynaklanmaktadır. Bu sistem bileşenleri CIBSE Kılavuz B bölüm 4.3 ve diğer bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınır.

Bina mekanik hizmetleri mühendisi, bina içinde ve dışında konforu etkileyebilecek tüm bu çeşitli gürültü ile ilgili konuların farkında olmalı ve hepsinden sorumlu değilse bile (örneğin, sadece HVAC sisteminden sorumluysa) bu sorumluluğa sahip olanları (örn. mimarlar) bilgilendirmeli ve onlarla irtibat kurmalıdır.

blank

Şekil 4.3 Çatı ve zemin seviyesindeki tesisten gürültü

  • Hava giriş veya çıkış (yol 1) gelen atmosfere yayılan gürültü
  • Fandan gelen titreşim yapıya iletir (yol 5)
  • Teknik alandan gelen gürültü makina odasından çıkar (yol 3)
  • Gürültü bitişik alanlara besleme kanalından dışarı çıkar (yol 2)
  • Yanlış kanal veya boru tespit yapısı titreşimin yayılmasını sağlar (yol 5)
  • Kanal kaynaklı gürültü oda birimlerinden içeri yayılır (yol 4)
  • Zemin seviyesindeki teknik alandan gelen titreşim yapıya yayılır (yol 5)
  • Teknik alandan gelen gürültü duvarlardan veya pencerelerden bitişik alanlara iletir (yol 2-3).

Referans: CIBSE Guide B4: 2016 – Noise and vibration control for building services systems

Scroll to Top